Производител на Дървени Детски Играчки

Компанията ВиКСтрой ЕООД е основана през 2001г в град Монтана. През 2012 година компанията преценява, че разполага с отлични предпоставки за организиране на модерно предприятие за производство Дървени Детски Играчки. Производственото предприятие е оборудвано с модерни машини за дървопроизводство.

  • Гатер за разбичване на трупи с дължина 6,1 метра и 80 сантиметра в диаметър, произведен от Wood Mizer.
  • Сушилня за дървен материал предназначена за изсушаване на дървения материал. Използваното гориво за нея са отпадъчни материали от производството.
  • Многолистов циркуляр предназначен за разкрояване на листови материали с ширина до 320 мм.
  • Линия за клинозъбно снаждане
  • Линията за снаждане по дължина
  • Четиристранна фрезовa машинa за едновременна обработка на четири страни на заговките
  • Автоматичната пробивно-отрезна машина АРМ 6Р2С за пробиване на отвори и прецизно отрязване на детайлите.

Детски магазин - дървени играчки

Фирма ВиКСтрой ЕООД е производител на широка гама дървени детски играчки:

Играчките се изработват от висококачествен дървен материал от бук и бял бор. Тези два дървесни вида се намират в изобилие в региона на град Монтана. 

обработващи машини

 Производственото предприятие разполага с 45 висококвалифицирани работници: технолози, гатеристи, настройчици на машини, ситопечатари, шлайфисти, .... Предприятието за дървени детски играчки е разположено на площ 17 декара, като застроената площ е около 4000 м2. 

 ВиКСтрой ЕООД има сключен дългогодишен договор за произвеждане на дървени детски играчки с големия концерн за търговия с детски играчки “SIMBA – DICKIE – GROUP” Германия. 

 За оползотворяване на отпадъчната дървесина при производството на играчки фирмата има пусната инсталация за производство на дървесни пелети. Дървесните био-пелети имат цилиндрична форма с диаметър 6-10 мм и дължина 10-30 мм. Това позволява автоматизиране на горивния процес независимо дали се отнася за жилищни сгради или за промишлени предприятия. 

Надяваме се че, продуктът на нашия труд доставя радост на десетки хиляди деца от целия свят. Пазарът на детски играчки е огромен и сме уверени, че нашите позиции ще се разширяват и в бъдеще. 

 Контакти: 
 Oфис: 3400 Монтана, ул. Сирма войвода, 8Б,
тел./факс 096 301 346
GSM: + 359 888 95 59 87
e-mail: montanad@abv.bg